Livet i Svenska Kyrkan

Om det som gör församlingen vardagshel och söndagsglad

Finska kyrkans mål till 2020: En mötande kyrka

Svenska Kyrkans systerkyrka i Finland, den evangelisk-lutherska kyrkan där, har i vår haft sitt kyrkomöte och antagit riktlinjer för åren fram till 2020. Jag hittar texten på deras öppna intranät för anställda och andra aktiva medlemmar.

http://sakasti.evl.fi/sacrista.nsf/start

En mötande kyrka – riktlinjer för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland fram till år
2020


Kyrkans uppgift:


Kyrkan kallar människor till gemenskap med Gud och uppmuntrar till omsorg om medmänniskorna och
skapelsen.

Kyrkans värderingar:

Tro – Kontakten med nådens Gud är den kristnes hållfasta livsgrund.
Hopp – Jesu framtidslöften ger hopp.
Kärlek – den heliga Anden uppmanar oss att älska varandra.

En mötande kyrka år 2020:

Församlingens medlemmar upplever tron på Gud som en resurs och allt fler tillskriver kontakten med
kyrkan stor betydelse.
Församlingen är ett tillitens samfund som för samman olika människor. Kyrkans budskap hörs och påverkar
överallt.

Vi lyfter fram budskapet

 Vi talar om Gud, Jesus och den heliga Anden på ett frimodigt och begripligt sätt
överallt.
 Församlingarnas andliga liv är mångsidigt och tillgodoser människors behov.
 Gudstjänsterna är gästfria, tillgängliga och passar alla åldrar.
Församlingsmedlemmarna deltar i planeringen och genomförandet av dem.
 För att nå ut till alla förmedlar vi också vårt budskap fördomsfritt och interaktivt i de
nya medierna.
 Vi stöder kristen tillväxt i livets alla skeden. Församlingsmedlemmarnas alla barn
döps.

Möten berör

 Människan möter Gud, sin nästa och sin egen verklighet i kontakten med
församlingen.
 Vi bereder rum för växelverkan. Kyrkan är verksam där människor lever och rör sig.
 Vi vandrar med varandra och delar våra livsberättelser.
 Kommunikationen tilltalar både känslor och intellekt och utmanar till att agera.

Vi älskar vår nästa

 Vi arbetar för de utsattas väl både i Finland och utomlands.
 Församlingen förenar dem som behöver hjälp och dem som kan ge den.
 Kyrkan kommunicerar sina värderingar och sina goda handlingar på ett trovärdigt
sätt.
 Vi bygger en bättre värld för de kommande generationerna.

Vi värdesätter medlemskapet

 Människors liv, förväntningar och respons hjälper oss att dra upp riktlinjer för
församlingsverksamheten.
 Församlingsmedlemmarna deltar i planeringen och genomförandet av verksamheten
och får använda sina gåvor.
 Vi är medvetna om hur viktigt det är med personliga möten. Vi har högkvalitativ
kontakt med alla våra medlemmar varje år.
 Människor har kvar sitt förtroende för kyrkan. Antalet nya medlemmar ökar.

I Svenska Kyrkan är det många församlingar som i år skriver om eller skriver nya församlingsinstruktioner. För de församlingar som ingår med andra i ett pastorat, är det en nyhet från 2014 att ha en gemensam församlingsinstruktion. En nyhet för alla är att församlingsinstruktionen beslutas i kyrkofullmäktige, innan den utfärdas av domkapitlet i det egna stiftet och då blir giltig och kan användas. 

Senast ändrad av Martin Garlöv Jun 10, 2014.

Det händer så mycket bra i Svenska Kyrkans församlingar. Överallt och hela tiden. Om vi hjälps åt så kan allt fler ana bredden och djupet.

© 2018   Created by Martin Garlöv.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor